U itu di Bossi

I cannoli di Cuffaro

Berlusconi-Sacc

I semafori di Viale Strasburgo

Cuffaro d le chiavi a Guajana

Mastella's story

Pd essere o PD non essere

Auguri a Veltroni

Veltroni e la sinistra

Il partito democratico

Palermo felicissima (secondo Cammarata)

Berlusconi in un un'isola deserta

L'amicu Andrea, dutturi 'n teologia

U vulcanu di Silviu

Ragiunamu p'a Regioni

Stu votu 'na gran cosa

Un cavaleri senza educazioni

U fintu cavaleri

U cavaleri si nni va

Faziu si susi e l'atru s'assetta

Un gran Casini pi nenti

Tremonti, il ritorno ovvero U jocu di tri carti

A plastica di Silviu

Berlusconi e Fassinu

Berlusconi in esiliu

Berlusconi

Bondi e Schifani

Caru Andreotti

I nostri politici

Silviu pazzu

Silviu eleganti

U cunsiggheri

U francobollu di Silviu

Volemose bene

Votanu o 'un votanu